Financiën

Lidgeld

Speciale activiteiten

Hoewel onze groep draait op vrijwilligers, is scouting jammer genoeg niet voor niets. Daarom vraagt onze groep lidgeld. Voor het scoutsjaar 2021-2022 gaat het om 36 euro per lid. Dit bedrag vermindert bij scouting op maat, zoals we hieronder verder uitleggen.

Met dit geld verzekert Scouts en Gidsen Vlaanderen al haar leden. Zo valt iedereen die zich bij de ‘Toetertoe inschrijft, ook automatisch onder die groepsverzekering. Dankzij het lidgeld kan u uw kind ‘s zondags zonder zorgen afzetten.

Kamp

Daarna is er de kers op de taart, het kamp. De duur, en dus ook de prijs, verschilt meestal van tak tot tak. Meestal verschilt dit van tak tot tak, maar dit jaar gaan we allemaal samen op buitenlands kamp. De prijs is dan ook voor iedereen dezelfde, waarschijnlijk rond de 130 euro. Ook dit bedrag vermindert bij scouting op maat, zoals we hieronder verder uitleggen.

Een mens leeft echter niet van zondagsvergaderingen alleen. Doorheen het scoutsjaar komen er verschillende speciallekes bij. Ook hier is scouting op maat toepasbaar.

Om te beginnen zijn er de weekends. In het tweede semester gaan we op groepsweekend, gemiddeld 20 euro voor twee nachten. Daarbovenop gaan de verschillende takken soms zelf op weekend. De prijs hangt dan af van het aantal nachten en de locatie.

Door het jaar zijn er soms ook de speciale vergaderingen, zoals gaan zwemmen of een kerstfeestje. Vaak vraagt de tak hierbij nog een kleine vergoeding voor de inkomprijs of het aangekochte eten. Gemiddeld schommelt de prijs rond 5 euro per activiteit. Meestal vinden er echter maar één, maximum twee van deze activiteiten plaats per jaar.

Uniform

Wie al eens een scout van dichterbij bekijkt, ziet dat die een uniform draagt. De basis is verkrijgbaar bij Hopper, de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Akabe ‘Toetertoe organiseert echter ook een tweedehandsverkoop. Zo zijn alle te kleine kleren steeds welkom op het scoutslokaal, waar wij ze van een tweede leven voorzien. Na de vergadering kan u steeds komen sneukelen in onze kast en voor een vrije bijdrage een hemd, broek of T-shirt meepakken. 

Daarnaast heeft onze groep ook eigen kledij. Een das (12,50 euro) is verplicht. Vrijwillig kan je ook T-shirts (10 euro), truien zonder rits (25 euro) en truien met rits (30 euro) kopen.

Scouting op maat

Ondanks alle moeite om de prijzen zo laag mogelijk te houden, is niet iedereen hierop voorzien. Om ook scouting te bieden aan wie financieel minder ademruimte heeft, biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteuning via scouting op maat. Deze ondersteuning bestaat uit drie grote pijlers: het verminderd lidgeld, het uniform op maat en het fonds op maat.

Eerst komt het verminderd lidgeld. Wie dit nodig heeft, kan steeds contact opnemen (via de site of gewoon aan de poort) om een tarief van 10 euro aan te vragen. Het verschil is enkel financieel, verder merkt uw zoon/dochter/x hier niets van tijdens de vergaderingen en is hij even goed verzekerd.

Daarbovenop krijgen de leden die recht hebben op verminderd lidgeld ook korting in de Hopper. Op die manier kan iedereen een uniform op maat krijgen. Bovendien kan je ook steeds je leiding aanspreken om kampeergerief te lenen, zoals gamellen. Zo verminderen we samen de kosten van materiaal.

Tot slot bestaat het fonds op maat. Hier gaat het over de speciallekes zoals weekends of het kamp. Indien de prijs te hoog ligt, bestaat de mogelijkheid om deze door drie te delen. In zo’n geval betalen de ouders 1/3eScouts en Gidsen Vlaanderen 1/3e en Akabe ‘Toetertoe 1/3e.