Tradities

Ondertussen bestaat ‘Toetertoe al meer dan een kwart eeuw. Tijd genoeg dus om een hele hoop aan tradities te verzamelen. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld het zingen. Hieronder vinden jullie de drie belangrijkste liedjes die onze groep gebruikt. 

Opening

Eén, twee

Eén, twee

Akabe, akabe

Eén, twee

Eén, twee

Doe maar met ons mee

Etenstijd

Voor het eten

Ja ma jamatata

Bizamo bajama bajooho

Ja ma jamatata

Bizamo bajama bajo

Na het eten

Wij danken u voor het heerlijke eten

Wij danken u voor het heerlijke maal – maal!

Wij zullen nooit uwe goedheid vergeten.

Daarom dank wel duizend maal

Daarom dank wel duizend maal – maal – maal…

Avondlied

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om u te zingen
in ’t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, Heer, verlaat ons niet!
Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.