Onze scouts

toetertoe

Wij zijn Akabe ’Toetertoe uit Terhagen. Onze groep is een gemengde scoutsgroep voor alle kinderen en jongeren met een handicap van 6 tot 21 jaar . Onze akabe-groep is een echte scoutsgroep en onze leden en leiding zijn aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.

Voor de indeling van de leden in takken (d.i. de verschillende groepen binnen de scouts) houden wij zoveel mogelijk rekening met de kalenderleeftijd van de leden (de rangschikking gebeurt m.b.v. het geboortejaar), zoals dat ook bij andere scoutsgroepen gebeurt. Op de groepsraden op het einde van het jaar en op het planningsweekend in het begin van het jaar wordt besproken welke leden in welke groep terecht komen. Hier kunnen nog altijd wijzigingen in gebeuren ten goede van de groep of de leden afzonderlijk in het begin van het jaar.

Onze takken zijn:

WELPEN: van 6 tot 10 jaar

JONGGIVERS: 10 tot 14 jaar

WIGGO’S: 15 tot 21 jaar

Elke nieuwe vraag van ouders om hun kind lid te laten worden wordt besproken door de groepsleiding/takleiding in kwestie. Nieuwe leden komen erbij in zoverre de takleiding en de groepsleiding een nieuw lid haalbaar achten. Nieuwe leden krijgen eerst drie “proefvergaderingen”. Op basis hiervan kunnen zij een beeld krijgen van wat wij doen en beslissen of ze verder nog willen komen.

De leiding krijgt zo dus ook de kans om in te schatten hoe zwaar het nieuwe lid zal wegen op de takwerking en heeft alsnog de mogelijkheid het lid te weigeren als ze het niet aankan. Na “het proeven” beslist de groepsleiding en takleiding of het nieuwe lid definitief lid wordt. Tenslotte gaat de takleiding bij de ouders op huisbezoek.

In onze werking proberen we oog te hebben voor inclusie. We willen op straat komen en zichtbaar zijn binnen scouting en de bredere maatschappij. Zo willen we aantonen dat jongeren met een handicap meer mogelijkheden dan beperkingen hebben. Tegelijk willen we scouting en bredere maatschappij oproepen tot openheid, zodat jongeren met een handicap zich kunnen integreren als volwaardige medespelers. Uiteraard houden we hierbij rekening met de eigenheid en mogelijkheden van onze leden.

We zijn een scoutsgroep en dat willen we ook duidelijk in onze werking aan bod laten komen. We genieten van het openluchtleven, slapen in tenten, zingen rond het kampvuur en gaan uitdagingen niet uit de weg. Jaarlijks gaan we op groepsweekend, en enkele takken gaan op districtsweekend en takweekend.

Als hoogtepunt van elk scoutsjaar trekken we iedere zomer op kamp: 6 dagen zotte avonturen voor de welpen en 8 dagen puur plezier voor jogi’s en wiggo’s! We leren onszelf en elkaar in de scouts kennen. Zo proberen we op een creatieve manier grenzen te verleggen: grenzen bij onze leden, grenzen in onszelf als leidingsploeg en grenzen in de maatschappij, zonder te forceren en rekening houdend met eenieders eigenheid.

We verlangen binnen onze groep een minimum aan engagement van onze leiding en leden, om elke keer weer paraat te staan. Ook willen we door het dragen van een uniform laten merken dat we een scoutsgroep zijn en vragen daarom aan iedereen om een groene broek of rok, het beige scoutshemd en onze rood-groene das te dragen. Enkel voor de kleinsten onder ons, met name de welpen, volstaat onze das en speelkledij. We zijn een jeugdbeweging en kiezen er daarom zeer sterk voor om met jeugd te werken. Om deze reden is de maximumleeftijd van de leden 21.

Sinds het scoutsjaar 2008-2009 zijn we begonnen met een nieuw proefproject: leden in leiding, of de spola (Speciale Oud-Leden Akabe). Leden die de maximumleeftijd van 21 jaar hebben bereikt maar toch niet genoeg krijgen van Akabe, mogen -onder bepaalde voorwaarden- de leiding bijstaan als hulpleid(st)er. Dit project wordt dit jaar verder geëvalueerd en op punt gesteld door de leidingsploeg, de oud-leiding en bevriende akabe-groepen die ervaring hebben met dergelijk project, omdat we het echt goed willen aanpakken. Daarom is er even een kleine pauze ingebouwd om er dubbel zo voorbereid weer in te vliegen volgend scoutsjaar.

Bovenal willen we onze leden op onze tweewekelijkse zondagen, onze weekenden en op het jaarlijks zomerkamp fantastische momenten aanbieden, die zich onderscheiden door de inkleding, creativiteit en uitdagingen!